Get Adobe Flash player

Aktualności

Co dzieci powinny jeść w przedszkolu.
Zdrowy przedszkolak to rzecz ważna
- czytaj więcej


UWAGA

Rodzice dzieci 6-letnich, którzy chcą aby ich dziecko realizowało tylko 5-godzinne roczne przygotowanie przedszkolne, składają wniosek w przedszkolach miejskich.

Po zakończeniu rekrutacji Prezydent Miasta Pruszkowa wyznaczy placówki oświatowe, w których będzie realizowane roczne przygotowanie przedszkolne na 5 godzin. (tzw. „zerówki”).


 

 Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2016 roku

 • W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień 2016r.) w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur.

• Z dyżuru wakacyjnego tylko w jednym wybranym miesiącu mogą korzystać wyłącznie dzieci rodziców pracujących.

• Zapisy będą prowadzone w sekretariacie przedszkola w terminie  
      od  01.03. 2016 r. do 31.03. 2016r. w godz. 8.00-16.00.
Rodzice  zapisują dziecko na konkretny miesiąc.

• Dla dzieci zapisanych będzie wskazane  dyżurujące przedszkole, a  informacja zostanie podana  do wiadomości zainteresowanym w terminie do  29 kwietnia  2016 roku.

• Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych w dyżurującym przedszkolu do 15 maja 2016 r.
O terminach przyjmowania opłat w dyżurujących przedszkolach rodzice zostaną powiadomieni w terminie późniejszym (wywieszone będzie ogłoszenie).

Nie wpłacenie w/w opłaty do 15 maja 2016r. jest równoznaczne  z rezygnacją z dyżuru.