Objawy krwotocznego udaru mózgu

Objawy, które towarzyszą ciężkim chorobom, mogą być podobne jak w przypadku chorób typu grypa czy po prostu przemęczenie. Podobnie jest z udarem mózgu. Jest kilka takich objawów, o których nawet nie pomyślimy, że mogą zapowiadać tak poważną chorobę, jaką jest udar mózgu. Objawy są inne w przypadku krwotocznego udaru mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu. Jeżeli chodzi o udar krwotoczny, który nie jest w ostrym stanie, mogą mu towarzyszyć bóle głowy. Wszystko zależne jest jednak od położenia. Mianowicie, w okolicy płatu czołowego następuje ból w okolicach czoła, niedowład połowiczny lub monopareza, która stosunkowo rzadko się zdarza. W okolicach płatu ciemieniowego może wystąpić ból w miejscu ciemieniowo-skroniowym oraz może dopaść brak czucia. Jeżeli chodzi o płat skroniowy to w tej okolicy może wystapić ból, a do tego chory może mieć problemy z widzeniem. Lokalizacja w płacie potylicznym może doprowadzić do bólu w tej okolicy, ból oka od strony udar oraz niedowidzenie połowicze. Ponadto, chory może mieć nudności, wymioty, a nagłe pogorszenie stanu może wynikać z przemęczenia lub silnego stresu. Często dochodzi do utraty przytomności. Jest również coś takiego jak objaw fajki, czuli opadanie kącika ust od strony udaru. Chory może mieć do czynienia z objawami oponowymi. Krwotok w móżdżku może skutkować wgłobieniem mózgu.

Hej! Mam na imię Marzena i pracuję zawodowo jako jeden z chirurgów w jednym z największych szpitali w Polsce. Stąd też wiem, że wiedza, którą się z Wami podzielę będzie na prawdę unikatowa, i dużo się z niej nauczycie!
error: Content is protected !!