Przebieg leczenia chorego na udar mózgu

Po wystąpieniu objawów, wskazujących na udar mózgu natychmiast należy natychmiast wezwać pogotowie, bo skutecznym leczeniem może zająć się tylko personel w szpitalu. Pacjent praktycznie natychmiast z izby przyjęć trafia na odział neurologiczny. Pierwsze co zrobi lekarz, to oczywiście diagnoza. Pierwszy etap to diagnoza na podstawie objawów. Jeśli one jednocześnie wskazują na udar dokonuje się badania tomografii komputerowej mózgu. Badanie to pozwoli ocenić, jak wielkie spustoszenia zaszły w mózgu i czy doszło do wylewu. Następny etap to opieka nad chorym. Polega ona na umieszczeniu pacjenta na sali tak zwanego ścisłego nadzoru, gdzie można kontrolować funkcje życiowe, takie jak pracę serca, oddychanie i ciśnienie. Ciśnienie będzie wysokie i jeśli osiąga niebezpiecznego pułapu, to nie powinno się go obniżać, bo jest to mechanizm obronny. Jeśli chory z powodu choroby nie może się samodzielnie wypróżniać i odżywiać, zakłada się cewnik i sondę do żołądka. Nie ma cudownych leków, które uleczą udar mózgu. Hospitalizacja polega na ogólnej opiece. Choremu zapewnia się godziwe warunki. Bardzo ważna jest higiena. Chory po udarze często nie może się sprawnie poruszać, dlatego nie może sam o to zadbać. Należy zatem nie dopuszczać do zapatrzeń, odleżyn itp. W skład leczenia wchodzi również rehabilitacja niewładnych kończyn.

Hej! Mam na imię Marzena i pracuję zawodowo jako jeden z chirurgów w jednym z największych szpitali w Polsce. Stąd też wiem, że wiedza, którą się z Wami podzielę będzie na prawdę unikatowa, i dużo się z niej nauczycie!
error: Content is protected !!